ระบบดาวน์โหลดซอฟต์แวร์

- ดาวน์โหลดผ่านเว็บเบราว์เซอร์

คลิ๊ก ftp://download.rmutl.ac.th

- ใช้ซอฟต์แวร์โอนย้ายข้อมูล

ซอร์ฟแวร์ FileZilla http://filezilla-project.org/download.php

ระบุ Host เป็น download.rmutl.ac.th

 

รหัสสมาชิกและรหัสผ่านใช้ชุดเดียวกันระบระบบ E-Mail โดยต้องมี rmutl\ นำหน้าทุกครั้งเช่น

Username:
rmutl\username
Password:
XXXXXXX

 

For more informations, contact us : arit@rmutl.ac.th

http://arit.rmutl.ac.th