ติดต่อสอบถาม


กลุ่มงานระบบเครือข่าย โทรศัพท์ : 0 5392 1444 ต่อ 1615

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ : 0 5392 1444 ต่อ 1619 , โทรสาร : 0 53921 444 ต่อ 1630

ติดตาม