วิธีการเข้าใช้งาน


ขั้นตอนการเข้าใช้งาน

  • ขั้นตอนที่ 1 : เลือกซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์หรือผลิตภัณฑ์ที่ต้องการดาวน์โหลด
  • ขั้นตอนที่ 2 : ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่อยืนยันตัวตน โดยใช้ RMUTL ACCOUNT (Username และ Password เดียวกันกับที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัย)
  • ขั้นตอนที่ 3 : ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์หรือผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ